ನಿಕಾನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನನ್ RAW ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರುಗಳ thumbnail ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು

ಎಸ್.ಎಲ್.‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ RAW ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಿಂಪ್‌ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ‌ಶಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಸಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಥಂಬ್‌ನೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಉಬುಂಟುನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿನಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಬಹುದು.

gnome-raw-thumbnailer ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಇದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

sudo apt-get install gnome-raw-thumbnailer

ಇದಾದ ನಂತರ gconf-editor ಬಳಸಿ Nikon ನ NEF ಮತ್ತು Canon ನ CRW ಇತ್ಯಾದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟುಗಳನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

gconf-editor ನಲ್ಲಿ /desktop/gnome/thumbnailers ಕೆಳಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ಇದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ futurecure.com ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಈ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

sudo gedit /usr/share/thumbnailers/raw.thumbnailer

ಈ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ raw.thumbnailer ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಳಕಾಣುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
[Thumbnailer Entry]
Exec=/usr/bin/gnome-raw-thumbnailer -s %s %u %o
MimeType=image/x-3fr;image/x-adobe-dng;image/x-arw;image/x-bay;image/x-canon-cr2;image/x-canon-crw;image/x-cap;image/x-cr2;image/x-crw;image/x-dcr;image/x-dcraw;image/x-dcs;image/x-dng;image/x-drf;image/x-eip;image/x-erf;image/x-fff;image/x-fuji-raf;image/x-iiq;image/x-k25;image/x-kdc;image/x-mef;image/x-minolta-mrw;image/x-mos;image/x-mrw;image/x-nef;image/x-nikon-nef;image/x-nrw;image/x-olympus-orf;image/x-orf;image/x-panasonic-raw;image/x-pef;image/x-pentax-pef;image/x-ptx;image/x-pxn;image/x-r3d;image/x-raf;image/x-raw;image/x-rw2;image/x-rwl;image/x-rwz;image/x-sigma-x3f;image/x-sony-arw;image/x-sony-sr2;image/x-sony-srf;image/x-sr2;image/x-srf;image/x-x3f;

ಈ ಪುಟ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. raw ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಥಂಬ್‌ನೈಲ್‌ಗಳೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This