ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ! ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ

ಇಂದು ಸಂಜೆ ೭ ಘಂಟೆಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೇ ಆಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು.

ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶ, ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು – ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಬಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ-ಜೋಡಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಟೀಟ್ ಮಾಡಲು :- http://j.mp/ugadi2011
banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This