ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್‌ನಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯೇ?

ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.. ನೀವದನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This