ಬ್ರೌಸರ್

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಜಾಲಾಡಲು ಬೇಕಿರುವ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ

  • ಮೋಝಿಲ್ಲಾದ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್

ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗು ಮುಕ್ತ (ಓಪನ್‌ ಸೋರ್ಸ್) ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂತ್ರಾಂಶವೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನೇದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗು ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇದು ಈಗಾಗಲೆ ಸುಮಾರು ೭೦ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇತರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ನ ಸಫಾರಿ ಬ್ರೌಸರಿಗಿಂತ ೧೦ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ಒಪೇರಾ
  • ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್
  • ಕಾನ್ಕ್ವೆರರ್
banner ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by HostRobust | © 2006 - 2014 Linuxaayana
Share This